MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Dành cho khách hàng cá nhân

    01. Đăng ký thông tin


    02. Xác thực thông tin

    Quý khách vui lòng cung cấp hình chụp CMND/CCCD còn hiệu lực, không bị mờ, bóng hoặc mất góc. Thông tin hiển thị đầy đủ và rõ ràng. Các định dạng file được chấp nhận: jpg, jpeg, png, gif. Kích thước tệp tối đa: 8MB.


    03. Đăng ký dịch vụ