Tại sao phân tích kỹ thuật lại quan trọng trong giao dịch chứng khoán

Những thành công trong thị trường tài chính góp phần gia tăng nhu cầu làm chủ công cụ phân tích đồ thị. Việc cân nhắc trước những quyết định là điều cơ bản trên thị trường. Khó có thể có một thị trường cho cả nhà đầu tư dài hạn lẫn ngắn hạn cùng tham gia đều có sự hiệu quả, điều mà mọi người quan tâm trước tiên vẫn là đường giá tương lai sẽ xảy ra như thế nào?

Bước kế tiếp khá quan trọng đó là xây dựng một quy trình để đưa ra những quyết định. Bạn có thể làm tốt công việc dự đoán tương lai thông qua phân tích thị trường hiện tại, điều đó có nghĩa là bạn đã nắm vững được 2 phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Phân tích cơ bản là cơ sở để nghiên cứu hệ số cung cầu của thị trường khi đường giá có biến động tăng hoặc giảm. Trong thị trường tài chính, thường có trào lưu đi tìm những công ty có lợi nhuận kinh doanh cao, công ty thiếu vốn tài trợ đầu tư hay có những thay đổi lớn trong nguồn vốn. Mục đích của phương pháp này là hướng đến sự đánh giá, ước lượng giá trị thực của thị trường qua việc đo lường sức mua của nhà đầu tư nếu thị trường đang thấp hơn giá trị thực.

Phân tích kỹ thuật rất quan trọng

Phân tích kỹ thuật rất quan trọng

Phân tích kỹ thuật hay phân tích đồ thị, đây là sự tương phản, về cơ bản nó nghiên cứu sự chuyển động của thị trường. Trong khi phân tích cơ bản nghiên cứu lý do hoặc nguyên nhân vì sao đường giá tăng hay giảm, phân tích kỹ thuật nghiên cứu những tác động và hiệu quả của sự vận động giá, hướng đi của đường giá. Phân tích đồ thị cực kỳ hữu ích trong việc dự đoán giá tương lai, đồ thị được sử dụng mà không cần dữ liệu cơ bản đầu vào hay kết hợp với thông tin cơ bản. Giá tương lai của thị trường sẽ như thế nào? Đó là bước đầu tiên để hình thành quy trình ra quyết định của mình.

Thời điểm thích hợp của thị trường

Vấn đề thứ 2, thời điểm thị trường thường rất khó. Đối với nhà đầu cơ ngắn hạn, sự di chuyển của đường giá có thể gây ấn tượng và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Vì thế, thời điểm chính xác để vào ra là tuyệt đối cần thiết ở khiá cạnh nào đó của thị trường. Nói 1 cách thẳng thắn thì thời điểm thích hợp là tất cả đối với thị trường chứng khoán. Bất cứ một lý do nào rồi cũng sẽ được rõ ràng, thời điểm hầu như chỉ là 1 kỹ thuật bình thường. Nó có thể được ứng dụng vào nguyên lý đồ thị giá để trở thành yếu tố cần thiết tuyệt đối trong quy trình ra quyết định. Nó chỉ có giá trị khi bạn tìm kiếm một phương pháp đồ thị riêng và thích hợp với bản thân.